آموزش ICDL

آموزش جامع ICDL (مهارت های هفتگانه کامپیوتر) از مقدماتی تا پیشرفته

ارائه کارت هوشمند مهارت سازمان فنی وحرفه ای

مدرس:خانم دکتر عباسی


مجتمع فنی وحرفه ای نخبگان

نوبهار کوی۱۱۶

سرفصل آموزش کاربرICDL

درباره ما

آدرس: کرمانشاه 22بهمن نوبهار کوی 116

38392372  083

09186846734

fa.najafi@gmail.com